Текст песни(слова) RIZUPS: Геноцид

Лаврадио Online

05:41Данное приложение более не поддерживается, просьба обновить до актуальной версии.

00:02Данное приложение более не поддерживается, просьба обновить до актуальной версии.

10:08Данное приложение более не поддерживается, просьба обновить до актуальной версии.

07:31Данное приложение более не поддерживается, просьба обновить до актуальной версии.

11:14Данное приложение более не поддерживается, просьба обновить до актуальной версии.

21:59Данное приложение более не поддерживается, просьба обновить до актуальной версии.

10:54Данное приложение более не поддерживается, просьба обновить до актуальной версии.

Еще

Обращение к пользователям

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 716
Источник: http://www.jooov.net/text/205396813/RIZUPS-enotsid.htmls

Текст и перевод песни

Боже вийди з-поміж сірих хмар,

Ми змушені нести наших предків тягар.

Благослови усі душі мертвих,

Із пам’яті стри рік 33.

Я нагадаю про смерть і роль малої людини,

Авторитарний геноцид – клеймо для України.

Мільйони смертей, голодних українців,

Голі поля і закриті границі.

Наш рідний народ мучили ні за що,

А люди їли скажене м’ясо.

Нас мучили давно а все сьогодні сплило,

Бо наш народний дух на кіл посадили.

Затихла пісня, затихло слово,

А туди було заселено народу нового.

Не знаючи нічого твердять не можливе:

Що голод придуманий, а страждання фальшиві.

Я проклинаю комуністів гадських,

І сущий союз республік радянських.

Змусила страждати 70 років,

Придумана влада в якій багато мороки.

Не реальна теорія соціалізму,

Результат – геноцид, як вид канібалізму.

Хтось послухав ці слова і в серці защеміло,

А кому було вигідно ті не зрозуміли.

Хоча знайте правду розказав вам Я.

А усім загиблим – ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ!

Боже вийди з-поміж сірих хмар,

Ми змушені нести наших предків тягар.

Благослови усі душі мертвих,

Із пам’яті стри рік 33.

Це твоя земля, яку наволоч мучила,

33 рік – влада за смертю скучила.

Голодна смерть людей, нашого народу.

Голодна смерть мільйонів через радянську морду.

Жахлива картина: коли мати їсть сина,

Бо мріє жити, бо боїться що загине.

Вони хотіли вбити Україну при корені.

Гнилий з середини, гарно обшитий з зовні,

Тоталітарний чобіт. Наш геноцид.

Для них українці як вимираючий вид.

За планом Кагановича нас чекала провалина.

І хай буде проклята душа Сталіна,

Нехай горять у пеклі комуністичні душі,

Які більше ніколи нас вмерти не примусять.

Я скажу вам люди чого кат хотів:

Щоб МИ були закопані в один рів.

Щоб МИ здихали з голоду. Це винищення нації,

Свідома смерть людей без реінкарнації.

Безжальні тварини, фарисеї, аферисти,

Як можна допустити до влади комуніста?

Не вірили пророцтвам, плювали на пророків,

Але згадуєм все через десятки років.

Вони кажуть: «Це брехня, це пусті плітки».

А ми тримаємо в руках похоронні вінки.

І тепер затямте наш народ повстає.

Ви хотіли вкрасти дух, але він у нас Є!

Народе український повстань із ярма,

Сильний дух від Бога нам даний не дарма!

Rya

Если вы нали ошибку в тексте, вы можете ее исправить

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2353
Источник: http://www.jooov.net/text/205396813/RIZUPS-enotsid.htmls

Все тексты RIZUPS >>>

God viydi s- pomіzh sіrih Hmar ,

Mi zmushenі carry our predkіv tyagar .

Bless usі dushі dead,

Іz pam’yatі stri rіk 33 .

I have foretold about death i role maloї Lyudin ,

Authoritarian genocide — a stigma for Ukraine .

Mіlyoni deaths Hungry ukraїntsіv ,

Golі field i zakritі granitsі .

Our rіdny people tortured for scho ni ,

And people їli skazhene m’yaso .

We were tortured for a long time and all of NAS of Ukraine splilo ,

Bo our national spirit on kіl planted.

Pіsnya subsided , hushed word

A tudi Bulo populated new nation .

Not znayuchi nіchogo keeps talking not mozhlive :

Scho hunger either invented and strazhdannya falshivі .

I curse komunіstіv gadskih ,

Mere union of I respublіk Radianska .

Zmusila strazhdati 70 ans ,

Vlad was invented in yakіy bogato hassle .

Not real teorіya sotsіalіzmu ,

Result — genocide, yak view kanіbalіzmu .

Htos posluhav tsі word i in sertsі zaschemіlo ,

And who does not Bulo vigіdno Ti zrozumіli .

Hoca you know the truth rozkazav Ya

A usіm zagiblim — VІCHNAYA PAM’YAT !

God viydi s- pomіzh sіrih Hmar ,

Mi zmushenі carry our predkіv tyagar .

Bless usі dushі dead,

Іz pam’yatі stri rіk 33 .

Tse your land , yak navoloch tormented ,

33 rіk — Vlad for death boring.

Starvation of people nashogo people.

Starvation mіlyonіv through Radianska face.

Zhahliva picture : if the mother їst Sina

Bo mrіє zhiti Bo boїtsya scho Zaghini .

Pong hotіli hammer at korenі up Ukraine .

Rot s middle Garneau steering h zovnі ,

Totalіtarny chobіt . Our genocide.

For them ukraїntsі yak vimirayuchy view .

For up Kaganovich us Checa provalina .

The I hi bude damned soul Stalіna ,

Nekhay of grief at peklі komunіstichnі dushі ,

Yakі bіlshe nіkoli us vmerti not primusyat .

I’ll tell you people chogo cat hotіv :

Dwellers MI boule zakopanі one rіv .

Dwellers MI zdihali h starvation. Tse vinischennya natsії ,

Svіdoma death of people without reіnkarnatsії .

Bezzhalnі tvarini , fariseї , scams

Yak mozhna dopustiti to Vladi komunіsta ?

Not vіrili prorotstvam , plyuvali on prorokіv ,

Ale zgaduєm all through dozens ans .

Pong seem » Tse bullshit , tse pustі plіtki .»

And in the hands of trimaєmo pohoronnі vіnki .

The I Teper zatyamte povstaє our people .

Wee hotіli creep spirit Ale vіn we Yea !

People Óêðà¿íñüêèé insurrection іz yoke

Od strong spirit of God we do not Danian Darma !

Rya

Опрос: Верный ли текст песни?

Да Нет

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 2621
Источник: http://OneSong.ru/45/RIZUPS/tekst-pesni-Genotsid

Перевод песни RIZUPS — Геноцид


Боже выйди из-среди серых облаков,

Мы вынуждены нести наших предков бремя.

Благослови все души мертвых,

Из памяти сде год 33.

Я напомню о смерти и роль малой человека,

Авторитарный геноцид — клеймо для Украины.

Миллионы смертей, голодных украинцев,

Голые поля и закрытые границы.

Наш родной народ мучили ни за что,

А люди ели бешеное мясо.

Нас давно мучили а все сегодня прошло,

Потому что наш народный дух на кол посадили.

Песня Затихла, затихло слово,

А туда было заселено народа нового.

Не зная ничего твердят не возможно:

Что голод придуман, а страдания фальшивые.

Я проклинаю коммунистов гадських,

И сущий союз советских республик.

Заставила страдать 70 лет,

Придумана власть в которой много мороки.

Не реальная теория социализма,

Результат — геноцид, как вид каннибализма.

Кто послушал эти слова и в сердце заныло,

А кому было выгодно те не поняли.

Хотя знайте правду рассказал вам Я.

А всем погибшим — ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Боже выйди из-среди серых облаков,

Мы вынуждены нести наших предков бремя.

Благослови все души мертвых,

Из памяти сде год 33.

Это твоя земля, которую сволочь мучила,

33 год — власть за смертью соскучилась.

Голодная смерть людей, нашего народа.

Голодная смерть миллионов через советскую морду.

Ужасная картина: когда мать ест сына,

Потому что мечтает жить, потому что боится, что погибнет.

Они хотели убить Украину при корне.

Гнилой изнутри, хорошо обшит снаружи,

Тоталитарный сапог. Наш геноцид.

Для них украинцы как вымирающий вид.

По плану Кагановича нас ждала провалина.

И пусть будет проклята душа Сталина,

Пусть горят в аду коммунистические души,

Которые больше никогда нас умереть не заставят.

Я скажу вам люди чего палач хотел:

Чтобы МЫ были закопаны в один ров.

Чтобы МЫ сдыхали с голода. Это истребление нации,

Сознательная смерть людей без реинкарнации.

Безжалостные твари, фарисеи, аферисты,

Как можно допустить к власти коммуниста?

Не верили пророчествам, плевали на пророков,

Но згадуєм все через десятки лет.

Они говорят: «Это ложь, это пустые сплетни».

А мы держим в руках похоронные венки.

И теперь запомните наш народ восстает.

Вы хотели украсть дух, но он у нас Есть!

Народ украинский восстаний из ярма,

Сильный дух от Бога нам дана не зря!

Не можешь найти понравившуюся песню в исполнении RIZUPS — Геноцид? Теперь это не проблема — все песни и тексты собраны на одном сайте.

Теперь скачать песню RIZUPS — Геноцид mp3 стало еще проще — пара кликов мышкой и песня скачана. Но как быть, если вы не можете понять о чем поют в той или иной композиции…

Теперь это не является неразрешимой задачей. На нашем сайте собрана база с более чем 2500000 текстов песен русских и зарубежных исполнителей любых музыкальных жанров.

Конечно же в сети Интернет не составит труда найти и скачать новую песню в mp3 и наш сайт не является исключением.

У нас вы не только найдете и скачаете mp3 , но и посмотрите текст песни RIZUPS — Геноцид. Часто случается, что вам могут понадобиться тексты песен чтобы разобрать слова, и подпевать любимому исполнителю. Или вы раздобыли минусовку и хотите с друзьями петь караоке, и здесь снова наш сайт текстов песен придет к вам на помощь.

Итак, если вы нашли наш сайт среди миллионов подобных порталов, чтобы скачать понравившуюся песню или найти текст песни, значит наша работа делалась не зря, и только для вас мы ежедневно ежедневно полполняем наш сайт сотнями новых текстов песен RIZUPS — Геноцид.

Блок: 2/2 | Кол-во символов: 3638
Источник: http://textopesen.ru/?mode=song&id=1503253

Информайция

239 — Просмотров(a) текста(слов, lyrics, перевода, минусовки) RIZUPS — Геноцид

Наш портал предлагает вам ознакомиться с RIZUPS — Геноцид текстом песни вы также можете найти у нас аккорды этого исполнителя RIZUPS пополняйте нашу коллекцию текстов и переводов песен! для вас уже вылажили песню RIZUPS — Геноцид

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 339
Источник: http://www.jooov.net/text/205396813/RIZUPS-enotsid.htmls

Кол-во блоков: 9 | Общее кол-во символов: 9667
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

  1. http://OneSong.ru/45/RIZUPS/tekst-pesni-Genotsid: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2621 (27%)
  2. http://www.jooov.net/text/205396813/RIZUPS-enotsid.htmls: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 3408 (35%)
  3. http://textopesen.ru/?mode=song&id=1503253: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 3638 (38%)


Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий